פתיחת פניה חדשה

סוגי קבצים מותרים: .jpg, .gif, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .xls, .dat, .txt, .zip, .rar, .docx, .xlsx, .rtf, .sql, .plain, .html, .htm, .php, .asp, .xml, .csf, .csv, .cer, .crt, .xlsm, .wav, .mp3, .csr

ביטול